Film Toma i piraterija u Srbiji - šta gube gledaoci, a šta autori i društvo