„Moramo da razmišljamo kako je umreti mlad, ako želimo da živimo duže od mladosti“