Video, Kako se osećaju lekari u Srbiji koji su primili vakcinu, Trajanje 2,24