Video, Pilot koji je iscrtao srce iznad Crne Gore: „Sve je i dalje sveže i emotivno”, Trajanje 3,01