Djordjević: Cilj da sve institucije u Srbiji budu dostupne osobama sa invaliditetom

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Zoran Djordjević izjavio je danas da je cilj Ministarstva da sve institucije u Srbiji budu dostupne za sve osobe sa invaliditetom, na način kako je to već uradjeno u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje.

“Pored štampanja dokumenta na Brajevom pismu, u prostorijama RF PiO postavljeni su pristupni liftovi – platforme za nesmetan ulazak osoba sa invaliditetom, taktilne trake, orijentacioni planovi za zgradu i mini orijentacioni planovi za toalete i ostale prostorije čime je znatno olakšano samostalno kretanje osoba sa oštećenim vidom”, kazao je Djordjević povodom Medjunarodnog dana osoba sa invaliditetom, a prilikom posete Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, prvoj instituciji u Srbiji koja je svoje prostorije u potpunosti opremila i prilagodila osobama sa invaliditetom.

Ministar je rekao da je potrebno da se izgradi moderno društvo jednakih mogućnosti i šansi za sve gradjane Srbije u kojem ne postoji nijedan oblik diskriminacije.

On je istakao da bolja integracija osoba sa invaliditetom u društvo i poboljšanje njihovih uslova života, u svakom smislu, ostaje prioritet rada Ministarstva i u narednom periodu.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.