Fondacija Centar za demokratiju osudio intenziviranje napada na nezavisnost pravosudja

Fondacija Centar za demokratiju najoštrije je danas osudila učestale javne istupe pojedinih državnih zvaničnika i medijske natpise kojima se komentariše postupanje javnog tužilaštva i sudova u nepravosnažnim krivičnim postupcima, kao i napade na pojedine sudije.

Kako se navodi u saopštenju koje je dostavljeno medijima “Fondacija Centar za demokratiju se zalaže za odgovorne institucije koje deluju u demokratski uredjenom sistemu podele vlasti, koji uključuje pre svega parlamentarnu kontrolu nad vladom i nezavisno sudstvo”.

“Smatramo da je podrivanje nezavisnosti pravosudja nedopustivo, jer ruši ionako slabo poverenje gradjana u institucije, a zastrašuje sudije i tužioce. Podsećamo da je Evropska komisija nedavno ukazala da je promena Ustava, usmerena na jačanje nezavisnosti pravosudja, u zastoju, kao i da je potrebno da se što pre nastavi ovaj proces na transparentan i inkluzivan način. Dosadašnji odnos države prema pravosudju pokazan je i prilikom procesa izrade i javne rasprave o ustavnim amandmanima, kada je mišljenje stručne javnosti marginalizovano i obezvredjeno”, saopšteno je iz Fondacije Centar za demokratiju.

Fondacija Centar za demokratriju navodi da će u svom radu, i kroz učešće u radnoj grupi za poglavlje 23 Nacionalnog konventa o EU, nastaviti da pruža podršku sudijama koji se bore za dostojanstvo profesije i jako i nezavisno sudstvo.

“I ovom prilikom zahtevamo od državnih zvaničnika obezbedjivanje odgovarajućih uslova za nesmetano obavljanje sudijske i tužilačke profesije”, navodi se u saopštenju Fondacije.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.