Istraživanje: Više od polovine Albanaca protiv ukidanja takse, gotovo svi Srbi za ukidanje

Deveto istraživanje javnog mnenja “Stav gradjana o potencijalnim temama konačnog sporazuma izmedju Kosova i Srbije”, koje je obavio Kosovski demokratski institut (KDI), ukazuje na razlike medju gradjanima iz različitih etničkih zajednica u vezi sa elementima koje bi sporazum trebalo da sadrži.

Istzraženi su stavovi gradjana o taksi na proizvode iz Srbije i BiH, o korekciji granica, o zajednici opština sa srpskom većinom i o elementima koje treba da sadrži konačni sporazum izmedju Kosova i Srbije.

Prema istraživanju, većina gradjana, 59 odsto, smatra da sledeća Vlada ne bi trebalo da suspenduje taksu kako bi otvorila put dijalogu sa Srbijom.

Prema etničkoj pripadnosti, 61 odsto anketiranih iz albanske zajednice deli ovo mišljenje, 56 odsto anketiranih iz ostalih nevećinskih zajednica i samo 10 odsto anketiranih iz srpske zajednice.

Oko 45 odsto anketiranih reklo je da im je jasno šta znači izraz “korekcija granica”, 31 odsto je reklo da im je donekle jasno, a 20 odsto ispitanika je reklo da im nije jasno šta to znači.

Prema etničkoj pripadnosti, ovaj izraz je jasan za 47 odsto gradjana iz albanske zajednice, 20 odsto iz srpske zajednice i 23 odsto iz ostalih nevećinskih zajednica.

Za 39 odsto gradjana je jasno šta znači izraz “Zajednica opština sa srpskom većinom sa izvršnim ovlašćenjima”, 29 odsto anketiranih izjavilo je da im nije jasno, a 27 odsto njih je izjavilo da im je donekle jasno šta ovaj izraz znači.

Prema etničkoj pripadnosti ovaj izraz je najjasniji gradjanima iz albanske zajednice 41 odsto, zatim Srbima 26 odsto i 17 odsto gradjanima iz ostalih nevećinskih zajednica.

Prema anketi, neki od najvažnijih elemenata koji bi trebalo da sadrži sporazum izmedju Kosova i Srbije su nestala lica 71 odsto, kazne za ratne zločine 60 odsto, nadoknada štete koja je nastala tokom rata 59 odsto i izvinjenje  56 odsto.

Istraživanje je sprovedeno na nivou zemlje, na reprezentativnom uzorku od 1070 anketiranih prema etničkoj pripadnosti Albanci, Srbi i nesrpske manjine.

Anketa je sprovedena u vremenskom periodu od 2. do 8. septembra 2019. godine.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.