Javni prevoz u Beogradu u prvoj fazi samo za zaposlene

Javni prevoz u Beogradu od 8. maja biće organizovan fazno u skladu sa epidemiološkom situacijom, najavio je sekretar za javni prevoz Jovica Vasiljević.

U vozilima će važiti posebna pravila ponašanja, a u njih će moći da udje onoliko gradjana koliko ima obeleženih mesta, preneo je Beoinfo.

U prvoj fazi, od 8. maja, javni prevoz moći će da koriste samo zaposleni koji pravilno nose ličnu zaštitnu opremu masku i rukavice, rekao je Vasiljević.

Prema rečima Vasiljevića ulazak putnika u vozilo biće moguć samo na prednjim vratima, dok će vrata za izlaz biti obeležena, kao i mesta za sedenje i stajanje, i to će biti maksimalan dozvoljen broj putnika.

Vasiljević je dodao da će redar prevoznika, odnosno osoba koju odredi prevoznik u vozilu voditi računa da li putnici ulaze pravilno noseći ličnu zaštitnu opremu, a proveravaće i validaciju kartica za zaposlene.

“Zaposleni svoj status dokazuju sa personalizovanom A1 Bus-plus karticom sa uplaćenom pretplatnom kartom za tekući mesec za odgovarajući broj zona, i u tom slučaju ne moraju kod sebe da imaju overen radni nalog”, objasnio je Vasiljević.

Putnici koji se opredele za jednodnevnu, trodnevnu ili petodnevnu kartu, koje će takodje biti omogućene, obavezni su da prilikom ulaska u vozilo uz validaciju karte pokažu i radni nalog poslodavca za tekući dan.

“Dopuna mesečne karte kao i kupovina jednodnevne, trodnevne i petodnevne karte biće omogućena na kioscima širom Beograda, na oko 2.000 prodajnih mesta”, naveo je Vasiljević.

Sve ostale vrste karata i dopune karata za javni prevoz neće moći da se kupe dok je korišćenje javnog prevoza omogućeno samo zaposlenima.

U slučaju da se putnici ne pridržavaju propisanih mera, kao i u slučaju da u vozilu nema mesta za nove putnike (ako su sva obeležena mesta popunjena), vozačima je dozvoljeno da u vozilo ne prime putnika, objasnio je Vasiljević.

Vozači će u slučaju potrebe moći i da zaustave vozilo i obaveste nadležni operativni-kontrolni centar, koji će odmah pozvati komunalnu miliciju ili policiju radi intervencije.

Ako putnici primete da je u vozilu veći broj putnika od dozvoljenog, ili da se neki ne pridržavaju preventivnih mera (ne nose masku i rukavice), imaće mogućnost da takve slučajeve prijave telefonom na Beokom servis.

Na broj 0800 110 011, putnici koji imaju pritužbe treba da prijave broj linije na kojoj se voze, ID broj vozila, vreme i mesto uočene nepravilnosti, kako bi bile preduzete adekvatne mere.

“Napominjem da su prevoznici u obavezi da prilikom javnog linijskog prevoza putnika postupaju po svim preporukama zdravstvenog sektora poštujući i odredbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti”, ukazao je Vasiljević.

Javni prevoz biće organizovan na osnovu instrukcije koju je usvojio Republički krizni štab za suzbijanje korona virusa i preporuka za primenu mera prilikom rada javnog prevoza u Beogradu.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Javni prevoz u Beogradu u prvoj fazi samo za zaposlene

Javni prevoz u Beogradu od 8. maja biće organizovan fazno u skladu sa epidemiološkom situacijom, najavio je sekretar za javni prevoz Jovica Vasiljević.

U vozilima će važiti posebna pravila ponašanja, a u njih će moći da udje onoliko gradjana koliko ima obeleženih mesta, preneo je Beoinfo.

U prvoj fazi, od 8. maja, javni prevoz moći će da koriste samo zaposleni koji pravilno nose ličnu zaštitnu opremu masku i rukavice, rekao je Vasiljević.

Prema rečima Vasiljevića ulazak putnika u vozilo biće moguć samo na prednjim vratima, dok će vrata za izlaz biti obeležena, kao i mesta za sedenje i stajanje, i to će biti maksimalan dozvoljen broj putnika.

Vasiljević je dodao da će redar prevoznika, odnosno osoba koju odredi prevoznik u vozilu voditi računa da li putnici ulaze pravilno noseći ličnu zaštitnu opremu, a proveravaće i validaciju kartica za zaposlene.

“Zaposleni svoj status dokazuju sa personalizovanom A1 Bus-plus karticom sa uplaćenom pretplatnom kartom za tekući mesec za odgovarajući broj zona, i u tom slučaju ne moraju kod sebe da imaju overen radni nalog”, objasnio je Vasiljević.

Putnici koji se opredele za jednodnevnu, trodnevnu ili petodnevnu kartu, koje će takodje biti omogućene, obavezni su da prilikom ulaska u vozilo uz validaciju karte pokažu i radni nalog poslodavca za tekući dan.

“Dopuna mesečne karte kao i kupovina jednodnevne, trodnevne i petodnevne karte biće omogućena na kioscima širom Beograda, na oko 2.000 prodajnih mesta”, naveo je Vasiljević.

Sve ostale vrste karata i dopune karata za javni prevoz neće moći da se kupe dok je korišćenje javnog prevoza omogućeno samo zaposlenima.

U slučaju da se putnici ne pridržavaju propisanih mera, kao i u slučaju da u vozilu nema mesta za nove putnike (ako su sva obeležena mesta popunjena), vozačima je dozvoljeno da u vozilo ne prime putnika, objasnio je Vasiljević.

Vozači će u slučaju potrebe moći i da zaustave vozilo i obaveste nadležni operativni-kontrolni centar, koji će odmah pozvati komunalnu miliciju ili policiju radi intervencije.

Ako putnici primete da je u vozilu veći broj putnika od dozvoljenog, ili da se neki ne pridržavaju preventivnih mera (ne nose masku i rukavice), imaće mogućnost da takve slučajeve prijave telefonom na Beokom servis.

Na broj 0800 110 011, putnici koji imaju pritužbe treba da prijave broj linije na kojoj se voze, ID broj vozila, vreme i mesto uočene nepravilnosti, kako bi bile preduzete adekvatne mere.

“Napominjem da su prevoznici u obavezi da prilikom javnog linijskog prevoza putnika postupaju po svim preporukama zdravstvenog sektora poštujući i odredbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti”, ukazao je Vasiljević.

Javni prevoz biće organizovan na osnovu instrukcije koju je usvojio Republički krizni štab za suzbijanje korona virusa i preporuka za primenu mera prilikom rada javnog prevoza u Beogradu.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.