Mali: Srbija pre rokova ispunila preporuke za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da se “ispunjavanjem preporuka Radne grupe za finansijsku aktivnost (FATF) Srbija našla u uskoj grupi zemalja koje su u najvećoj meri uskladjene sa preporukama FATF, saopšteno je iz ministarstva.

“Naša zemlja na vreme i pre rokova ispunjava svoje medjunarodne obaveze a sa ovom dinamikom ispunjavanja obaveza prema MANIVALU, našla se u uskom krugu zemalja koje su u najvećoj meri uskladjene sa preporukama FATF”, rekao je Mali.

MANIVAL je komitet Saveta Evrope koje se bavi procenom usaglašenosti nacionalnih sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma država članica Saveta Evrope sa medjunarodnim standardima (FATF).

“Кomitet Saveta Evrope Maneval je objavio treći izveštaj o napretku i Srbija je dobila povećanje za tri preporuke sa “delimično uskladjena” na “uskladjena”. Zahvaljujući toj dinamici ispunjenja preporuka naša zemlja je stavljena u red zemalja koje zbog postignutog napretka sledeći izveštaj o ispunjavanju preporuka mogu podneti u roku od dve godine, odnosno 2021. godine, umesto 2020. kako je to ranijim programom bilo predvidjeno”, kazao je Mali.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.