BETA

Stojanović (Dveri): Majke preduzetnice opet nisu izjednačene sa zaposlenim ženama

Stojanović (Dveri): Majke preduzetnice opet nisu izjednačene sa zaposlenim ženama


Politika
| 08.08.2023

|
access_time
12:05

Članica predsedništva Dveri Ivana Stojanović izjavila je danas da su mnoge preduzetnice ostale razočarane činjenicom da se njihov finansijski položaj nije promenio posle stupanja na snagu Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom, jer se za njih prilikom obračuna naknada zarade “i dalje koristi koeficijent od 1,5, a za zaposlene žene je koeficijent 1”.

Stojanovićeva je u pisanoj izjavi kazala da “pored činjenice da su na ovaj način u startu lišene jednakosti u obračunavanju visine naknade zarade, preduzetnice u ovom i u sličnom kontekstu ostaju diskriminisane i na osnovu drugih važećih zakona”.

“U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju, da bi preduzetnice dobile 100 odsto i ovako nepravedno niže naknade, prinuđene su da privremeno odjave obavljanje delatnosti, odnosno da za vreme svog odsustva zatvore radnju. U suprotnom, imaće pravo na samo 50 odsto od naknade zarade koja bi im pripala”, rekla je Ivana Stojanović.

Ona je dodala da ni predloženi Nacrt zakona o izmenama i dopunama spornog Zakona o zdravstvenom osiguranju “ne sadrži nijednu odredbu kojom bi se ovakva diskriminacija ukinula”.

“Velika boljka ostaje i diskriminacija po osnovu Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, u pogledu računanja staža osiguranja. Tako, majkama preduzetnicama, koje žele da dobiju 100 odsto naknade zarade, staž osiguranja neće, kao u slučaju zaposlenih majki, teći za vreme njihovog odsustva, osim ukoliko samostalno ne budu uplaćivale isti, odnosno, iz sopstvenih sredstava”, kazala je Stojanović.

Upozorila je da je “ovakvo regulisanje statusa majki preduzetnica posebno demorališuće za one žene koje su tek na početku svog biznisa, a koje bi želele da se ostvare kao majke”.

“Posledice lošeg regulisanja su velike i u slučaju majki preduzetnica koje su ostale u drugom stanju za vreme porodiljskog odsustva sa prethodnim detetom. Ova kategorija majki preduzetnica je, maltene, totalno obespravljena sa finansijskog aspekta, jer bi po postojećim formulama obračunavanja naknade zarade imala pravo na degradirajući iznos naknade”, rekla je Stojanovićeva.

Ona je kazala je potrebno da država izvrši “kardinalne izmene” u tretiranju majki preduzetnica da bi “zaista sprovela svoje floskule, poput ‘podstičemo žensko preduzetništvo’ i ‘podstičemo natalitet'”.

Teme