Studenti u Srbiji strahuju od gubitka godine i odlaganja diplomiranja

Prema podacima koje je sajt Najstudent.comdobio na uzorku od 1.955 akademaca, više od 70 odsto studenata u Srbiji strahuje da će novonastala situacija u organizaciji nastave i ispitnih rokova zbog epidemije korona virusa negativno uticati na upis u sledeću godinu, dok svaki drugi student smatra da neće diplomirati na vreme.Više od polovine je reklo da je “izgubilo osećaj za studiranje”, a najviše strahuju od kolapsa zdravstvenog i društvenog sistema.

“Na pitanje šta je moglo da bude bolje organizovano, obuhvatili su sve segmente studiranja”, navodi se na sajtu Najstudent.com.

Studenti navode i da im je bilo neophodno više vremena za učenje gradiva zbog nedostatka predavanja i vežbi, dve petine je navelo da im nedostaje kontakt sa kolegama, dok je svega 21 odsto njih zbog ove situacije imalo više vremena za učenje.

Preko 90 odsto studenata istaklo je da su profesori bili dostupni putem mejla, grupnih ili individualnih konsultacija, dok je svega osam odsto studenata reklo da im profesori nisu bili na raspolaganju ni na koji način.

Kada je u pitanju obim gradiva za učenje, svaki treći ispitanik je naveo da su profesori smanjivali gradivo neophodno za ispite, svaki četvrti student imao je mogućnost parcijalnog polaganja ispita, dok je dve petine studenata reklo da nisu imali nikakve olakšice.

“Što se tiče informisanosti oko ispitnih rokova, 75 odsto studenata nam je reklo da je imalo na vreme sve neophodne informacije. Na pitanje o organizaciji praktične nastave i vežbi, većina fakulteta je uspela da ih održi onlajn na pojedinim predmetima, dok je 35 odsto studenata reklo da za ovo vreme praktične nastave nije bilo”, navode na sajtu Najstudent.com.

Studenti su naveli da je onlajn studiranje potrebno bolje organizovati, a dosadašnji rad fakulteta u nepredvidjenim okolnostima zbog epidemije korona virusa, kao i organizaciju onlajn predavanja i kolokvijuma vrednovali su prosečnom ocenom tri.

Prema oceni studenata potrebno je bolje organizovanje ispitnih rokova, potom pravovremeno informisanje u vezi sa nastavom i ispitima, predavanja i konsultacija, organizacija vežbi i praktične nastave, ali i kolokvijuma, dok je tek svaki 11. ispitanik rekao da je sve bilo dobro organizovano.

“Ono šta jasno možemo da zaključimo na osnovu ovog istraživanja, jeste da je situacija sa pandemijom Korona virusa negativno uticala kako na same studente i njihov lični osećaj, tako i na celokupno studiranje. Takodje, fakulteti bi trebalo da uzmu u obzir sve predloge i savete studenata kako bi poboljšali organizaciju i sprovodjenje onlajn studiranja”, navode da sajtu Najstudent.com.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.