Traka nade: Sve je više pomoći za malog Gavrila - ali borba tek predstoji