Tanja Fajon: Cilj je da birački uslovi budu jednaki za sve

Nova predsednica Odbora Evropskog parlamenta za saradnju sa Srbijom govori za Danas

U narednom periodu treba nastaviti sprovođenje započetih reformi.

Foto: Dumitru Doru/EPA

Moji prioriteti će biti okrenuti ka radu na svih 35 pregovaračkih poglavlja. Radiću na tome da Srbija uskladi svoje norme sa zajedničkim vrednostima, politikama i standardima Evropske unije, kao i vladavini zakona i poštovanju jednakosti i osnovnih prava.

Kao predsedavajuća Odborom trudiću se da pomognem koliko god je u mojoj moći, ali isto tako očekujem i od Srbije da se ozbiljno posveti svom evropskom putu i efikasno sprovede obaveze koje taj put nosi, kaže u razgovoru za Danas Tanja Fajon, novoizabrana predsednica Odbora Evropskog parlamenta za stabilizaciju i pridruživanje Srbije i EU (POSP). Fajon, poslanica grupe Socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu, dugo i pomno prati situaciju u našoj državi, a na čelu Odbora „nasledila“ je Eduarda Kukana koji je otišao u „političku penziju“.

* Kako ocenjujete trenutnu političku situaciju u Srbiji i tempo njenog napredovanja na evropskom putu?

– Iako postoji stabilna vlast u Srbiji, ne može se reći da je politička situacija idilična. Trenutni bojkot parlamenta i najavljeni bojkoti izbora nisu demokratske tekovine. Takođe, treba posvetiti pažnju i na odnos vlasti prema medijima i opoziciji. Takve stvari mogu samo destabilizovati državu i usporiti je na njenom evropskom putu. Iako je ostalo još dosta otvorenih poglavlja na kojima Srbija treba da radi i uskladi svoje norme sa evropskim, evidentan je napredak. Takođe, bitno je da sve reforme ne budu samo mrtvo slovo na papiru, već da se primenjuju i u praksi.

* Kako komentarišete moguće posredovanje Evropskog parlamenta u razgovorima vlasti i opozicije o unapređenju izbornih uslova?

– Važno je na vreme okrenuti se ovom problemu, kako bi sprečili da u budućnosti dođe do produbljivanja sukoba i sprečiti pojavljivanje negativnih posledica po rad parlamenta i stabilnost države. Što se tiče izbora, važno je sprovesti ih u demokratskim i fer uslovima, gde su sve strane podjednako zastupljene. Svi zajedno, EU, vlast i opozicija streme ka pronalasku rešenja koje bi zadovoljilo obe strane. Cilj posredovanja Evropskog parlamenta u razgovorima služi tome da se situacija u Srbiji normalizuje, da birački uslovi budu jednaki za sve, bez favorizovanja ijedne strane i da se rasprave vlasti i opozicije odvijanju na politički korektnom mestu za tako nešto, parlamentu.

* Da li biste i Vi bili spremni da učestvujete u navedenom dijalogu kao deo delegacije EP-a?

– Šanse za tako nešto postoje, ali bilo bi neozbiljno sad tvrditi sa sigurnošću.

* Savez za Srbiju je najavio bojkot predstojećih parlamentarnih izbora. Kako gledate na takvu odluku?

– Teško je reći da bi bojkot izbora doneo poboljšanje situacije u Srbiji. Nestabilna situacija nikome ne odgovara. Nasuprot tome, treba težiti ka poštenim, slobodnim i demokratskim izborima sa što većom izlaznošću. To znači da sve strane treba da budu podjednako zastupljene u medijima i da nema nikakvih nerelegularnosti u izbornim uslovima. Kao što sam malo pre navela, cilj delegacije Evropskog parlamenta upravo i jeste pronalaženje rešenja kojim bi svi bili zadovoljni i, time omogućili nesmetano održavanje izbora. Na kraju, ipak je izborna volja naroda najvažnija i to je ono što treba poštovati.

* Kako komentarišete situaciju na medijskoj sceni Srbije?

– Medijska scena u Srbiji je daleko od idealne. Može se reći da je trenutna situacija u medijima polarizovana. Postoje određeni mediji, i štampani i elektronski, koji nisu slobodni i služe svrsi plasiranja informacija od samo jedne strane. Takođe, treba obezbediti okruženje koje svim novinarima omogućava da rade nesmetano, nezavisno i bez straha za sopstvenu sigurnost. Bitno je imati i jasnu vlasničku strukturu i znati odakle dolazi novac za medije. Neophodno je posvetiti još pažnje tom problemu i raditi na poboljšanju opštih uslova za rad medija kako bi u budućnosti doveli do regulisanja situacije.

Evropska budućnost Balkana

* Smatrate li da će u skorije vreme biti nastavljeni razgovori Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa?

– Nadam se da je u bližoj budućnosti moguće doći do ukidanja taksi, te i samim tim do normalizacije odnosa i da će se obe strane vratiti pregovorima. Važno je naći kompromisno rešenje kojim bi sve strane bile zadovoljne. Ceo region Zapadnog Balkana ima zajedničku budućnost i ona se nalazi u Evropskoj uniji. Zato treba biti okrenut ka međusobnom zbližavanju a ne udaljavanju.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.