Usvojena Beogradska deklaracija

Samo poštujući međunarodno pravo, izbegavajući sukobe i gradeći mostove možemo da učinimo svet boljim, poručio je danas član delegacije Narodne skupštine Srbije u Interparlamentarnoj uniji (IPU) Mladen Grujić, predstavljajući Beogradsku deklaraciju, usvojenu na skupštini 141. zasedanja IPU u Beogradu.

Parlamentarci su, kako je istakao Grujić, proteklih dana imali veoma bogatu i produktivnu debatu na temu jačanja međunarodnog prava, uloge i mehanizama parlamenata, kao i o doprinosu regionalne saradnje, saopštila je Narodna Skupština Srbije.

Grujić, koji je i član Izvršnog odbora u IPU, očekuje da će Beogradska deklaracija, kao proizvod rada parlamenataraca iz celog sveta, biti uputstvo za jačanje internacionalnog prava.

„Podržavamo jake multilateralne institucije, na čelu sa Ujedinjenim nacijama, koje imaju za cilj da pronađu rešenje za zajedničke izazove, kao što su sporovi između država i odgovornost za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.

Zalažemo se i za jačanje regionalne saradnje“, naveo je Grujić u svom izlaganju. Grujić je naglasio i da internacionalno pravo treba da bude implementirano u nacionalna zakonodavstva.

Na sednici Glavnog saveta, članica delegacije Narodne skupštine u IPU Gordana Čomić predstavila je izveštaj sa 30. sednice Foruma parlamentarki IPU, a članica delegacije dr Aleksandra Jerkov predstavila je izveštaj Stalnog odbora za ljudska prava parlamenataraca IPU, navedeno je u saopštenju. Na Glavnom savetu usvojeni su i izveštaji ostalih stalnih odbora IPU.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.