Bruka i JA magarac

Posted on : 11/30/-0001
Views : 24
  
Embed Code

Da li je etično dozvoliti da jedna osoba umre kako bi garantovala milion ljudi da ne žive u mraku i siromaštvu. Predsednik!? ako se žrtvuje osoba da garantuje milionu ljudi da predje iz osećanja jada u osećanje sretnog i zadovoljnog? jel to zvuči kao žrtvovanje sa obadve strane morala i etike. Šta je kompromis izmedju kvaliteta života i samog života?

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.