Da li je i kakva levica savremenom društvu potrebna?

Posted on : 11/30/-0001
Views : 5
  
Embed Code

Šta je levica? Koje su osnovne levičarske vrednosti? Da li se kapitalizam može reformisati i istinski humanizovati? Kakav je položaj levice u EU, a kakav u ostatku Evrope, odnosno u Srbiji? Da li ima potrebe za levicom u XXI veku? Ako ima, kakva bi ona trebalo da bude s obzirom na iskustvo autoritarnog socijalizma poznato u kratkom XX veku? Kakav je odnos socijalizma i demokratije, a kakav kapitalizma i demokratije u teoriji i u praksi? Kakav je odnos levice i nacionalizma, kakav levice i internacionalizma, a kakav levice i kosmopolitizma? Kakav bi privredni, kakav politički i kakav kulturni sistem levica trebalo da gradi?

Da li uopšte može postojati levičarska politika na (polu)periferiji svetskog kapitalističkog sistema (primer Sirize u Grčkoj)? Koje je uslove potrebko ispuniti da bi se obrazovala jaka levica u centru odnosno na (polu)periferiji svetskog kapitalističkog sistema? Da li je društvena revolucija još uvek aktuelna ili se kapitalizam može promeniti i na drugačiji način? Ima li levica budućnost?

Govornici na tribini su: dr Đokica Jovanović, redovni profesor u penziji na Odeljenju sociologije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr Biljana Đorđević, docent na smeru Politikologije Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Anja Ilić, studentkinja na Odeljenju sociologije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Voditelj tribine: dr Jovo Bakić, docent na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.