Film i alkohol

Posted on : 11/30/-0001
Views : 19
  
Embed Code

Ljubav je hladnija od filma: Razgovori o pokretnim slikama Gost emisije: Zoran Radoman, sociolog, urednik bloga Rakija, uglavnom Zoran Radoman koji je sa kolegom Ilijom Malovićem pokrenuo i uredjuje blog Rakija, uglavnom govori o kulturnom kapitalu alkohola sa posebnim akcentom na rakiju, i situira proizvodnju, distribuciju i brendiranje alkohola u socijalne, političke, ekonomske i kulturne kontekste u filmskim narativima. Kako je alkohol predstavljen u specifičnim socijalnim kontekstima? Filmovi koji se bave problemom alkoholizma, Izgubljeni vikend, Ispod vulkana, Priče o običnom ludilu, Dani vina i ruža, i drugi. Kako je alkohol predstavljen u savremenom holivudskom filmu? Da li je došlo do promene paradigme u reprezentaciji alkohola i alkoholizma? Kako je alkohol predstavljen u srpskom i jugoslovenskom filmu, od Krunisanja kralja Petra, do filmova naših najznačajnijih filmskih stvaralaca 1960ih, Petrovića, Makavejeva i Pavlovića, ima li rakije u ratnim ostvarenjima, filmovima koji su prethodili raspadu zemlje ili nagradjenim filmovima Emira Kusturice? Gde je rakija u novijim srpskim filmovima i TV serijama i kako predstavljanje rakije i drugih alkoholnih pića u vremenu diversifikovane proizvodnje i distribucije deluje na filmske narative? Uživajte!

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.