Goran Marjanović- Moja Spoznaja

Posted on : 11/30/-0001
Views : 84
Category : Teslians
  
Embed Code

Prema klasično naučnim saznanjima, postoje četiti vrste sila koje upravljaju celokupnim svetom u kojem živimo. To su elektromagnetna, slaba i jaka interakcija koje su objedinjene u tzv. elektro-slabu interakciju i gravitacija. Ipak, najnovija merenja i eksperimentalna realnost ukazuju na potrebu da se ovakva “slika” sveta ozbiljno preispita. Prema vedskoj literaturi npr, pored vidljive materije postoji i ona koja se nemože videti ili detektovati a atomi te nevidljive materije čine osnovu svesti. Svest dakle, prema vedskim spisima, nije nusproizvod neurološke aktivnosti mozga već postoji samostalno !!! Model Kvantiranih Gustina Energije (KGE), direktna je posledica postavke o kvantiranim gustinama energije, odnosno temporalizacije prostora. Realnost kakvu podrazumeva Model KGE, čini niz Stabilnih objekata odgovarajućeg nivoa kvantiranosti, ali iste energetske suštastvenosti. Supstanca je kondenzovani centar spiralnih tokova suptilne energije, nodalna tačka zapreminskih stojećih talasa, što na našem nivou permanentnosti sveta koji poznajemo stvara iluziju odvojenih čestica čija opšta i nesumnjiva međusobna isprepletenost i povezanost preko njihove “ogledalske slike” – paketa talasa raznih formi energije – izmiče našim čulima i mernim uređajima. U tom smislu je materija iluzija čvrstoće, krutosti i razdvojenosti. Realnost ili “Jedinstvo duha i materije” u terminologiji Modela podrazumeva da svakom “duhovnom” fenomenu, entitetu odredjenog nivoa svesnosti, temporalnog karaktera odgovara neki materijalno – prostorni entitet. Obzirom da Model podrazumeva višedimenzionalnost i hologramsko-fraktalnu formu te strukture, Realnost mora biti identična i u svakom elementu svoje sadržine čineći tako mehanizam rasta i razvoja duhovnih u materijalne kategorije i obrnutim procesom – njenom “disolucijom” u entitete odgovarajućeg nivoa svesnosti, gde ovi entiteti čija je forma samoslične prirode, kroz procese medjusobne interakcije, beskrajno variraju osnovni motiv na putu ka savršenstvu i večnosti. Razgovor vodila Dijana Ivanović

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.