Goran Marjanović / Samospoznaja – uslov večne harmonije

Posted on : 11/30/-0001
Views : 85
Category : Teslians
  
Embed Code

Ono što Model KGE izdvaja od svih trenutno važećih teorija i kosmoloških modela je što obuhvata sve moguće forme egzistencije, opisujući ih potpuno istim parametrima, bili oni čestičnog, talasnog ili duhovnog karaktera. Realnost, ona prava, viša Realnost, koja za sada izmiče klasično-naučnoj teorijskoj misli, podrazumeva DVA “istovremena” (sinhrono simultana) procesa – jedan je (u terminologiji Modela KGE) od “iznutra” ka “izvan” i to je proces supstancijalizacije duhovnih kategorija (prava suština tzv. Big Benga) opisana našom linijom (Stabilnih objekata) m~r^2n, ili ciklus transformacije Puruše u Prakriti prema Vedskim spisima. Ovo je samo deo realnosti čiji jedan manji (uglavnom ponderabilni) segment poznaje i klasična nauka. Drugi deo iste realnosti, čoveku delimično dostupan – ali potpuno stran klasično-naučnoj misli, za sada svrstan u oblast ezoterije, je inverzan proces – disolucija supstance u njenu (predominantno) talasnu formu ili – prema Vedama – ovo je “ciklus” transformacije Prakriti u Purušu – tj. kreacija (sve viših) duhovnih kategorija … Protoni, atomi, planete, zvezde, galaksije pa i ceo svemir su samo progresivno veća kosmička tela od onih iz domena mikro ili hiper sveta (oblast duhovnih entiteta i svesti) pri čemu je sva ta hijerarhija predefinisana njihovom gustinom (energije). To je zapravo fraktalni niz materijalnih tela koja “rastu” i “razvijaju se” jedna iz drugih pri čemu (Stabilni) objekti višeg nivoa kvantiranosti (zapravo višeg nivoa svesnosti), sve manjih ”dimenzija”, ali sve veće gustine energije, predstavljaju energetske matrice (višedimenzionalni vorteksi) po kojima se obrazuju objekti nižeg nivoa kvantiranosti (nižeg nivoa svesnosti), a koji su sve većih ”dimenzija” i sve manje gustine energije. Supstanca je ”zgusnuta” svesnost odnosno ”kondenzovana” misao i emocija (a u suštini ”razređen” «Aether» …) pri čemu su supstancijalnost i svesnost – inverzne kategorije (uslovno govoreći). Ono na šta nam ukazuje model KGE je činjenica da postoje čestice ispod nivoa permanentnosti ovog sveta i nauci poznatih formi materije (trenutno su to neutrino čestice i foton) koje se ponašaju u skladu sa emocijama. Ideje dr.N.Kozyreva (dr. K.Volkamera …) o postojanju suptilnih, negravitacionih i ne-elektromagnetnih energija koje poseduju elementarnu svesnost – po našem su modelu KGE sasvim realno moguće. Razgovor vodila Dijana Ivanović

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.