Konferencija: Muzealizacija Jugoslavije – Panel 1: PRO ET CONTRA

Posted on : 11/30/-0001
Views : 41
Category : Diaspora Network
  
Embed Code

moderator: dr Tvrtko Jakovina, (Filozofski fakultet u Zagrebu) govornici: dr Ljubinka Trgovčević, dr Dragan Markovina (Centar za studij demokracije i ljudskih prava, Zagreb), dr Husnija Kamberović (Univerzitet u Sarajevu), dr Milan St. Protić ************************************************ Konferencija Muzealizacija Jugoslavije – zamrzavanje ili aktivno pregovaranje zajedničkog nasleđa deo je programa obeležavanja 100 godina od osnivanja Jugoslavije, u organizaciji Muzeja Jugoslavije i Platforme za savremenu umetnost Kiosk. Konferencija istražuje razne statuse jugoslovenskog nasleđa, kao i potencijal ideja i vrednosti koje to nasleđe ima u sadašnjem trenutku, ali i značaj koji može imati u budućnosti. Tokom dva dana, u okviru različitih panela, zajedno sa sagovornicima i publikom otvorena su neka od sledećih pitanja: Da li je prošlost Jugoslavije već istorijski obrađena i pohranjena u muzejima i arhivima? Da li je sadržana u istorijskim tekstovima, raspravama, predmetima mnogobrojnih kolekcija, sećanjima? Da li je možemo razumeti kao završeni period u linearnom protoku vremena koji je iza nas ili pak kao politički i kulturni predeo koji je uvek u pokretu i uvek u nastajanju? Da li nam to zajedničko nasleđe može pomoći da razumemo neka dešavanja u današnjem trenutku, da razumemo neke od kriza kroz koje svet prolazi? Da li na primeru multinacionalne, multikonfesionalne zemlje sa sopstvenim putem u socijalizam, koja se raspala pre gotovo tri decenije, možemo razmišljati o mogućim rešenjima sadašnjih izazova? Projekat je realizovan uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.