Zumiranje 17 “Kuda ide Srbija?”

Posted on : 06/13/2015
Views : 1291
Category : Diaspora Network
  
Embed Code

Pad podrške ulasku u EU
O budućnosti Srbije, trenutnoj političkoj sceni i rezultatima Istraživanja „Nove srpske
političke misli“ (NSPM) u sedamnaestoj po redu emisiji „Zumiranja“ odgovorni
urednik nedeljnika „Vreme“ Filip Švarm, razgovarao je sa urednikom NSPM Đorđem
Vukadinovićem, sociologom Jovom Bakićem i pokrajinskim sekretarom za
međunarodnu saradnju i lokalni razvoj Branislavom Bugarskim.
Rezultati sprovedenog istraživanja pokazuju da dok se vlast sa jedne strane hvali
postignutim uspesima, građani su sve nezadovoljniji trenutnom situacijom u zemlji.
Prema ovom istraživanju evidentan je pad podrške ulaskaku Srbije u EU od 15% u
odnosu na novembar 2014. godine, pa je sada 41,1% ispitanika za ulazak u EU, dok je
39,4% protiv toga. Takođe, raste i apatija prema aktuelnoj vlasti i mali pad podrške
vladajućoj stranci. Na pitanje kako žive u odnosu na period od pre dve godine, gotovo
polovina ispitanika (49,4%) kaže da živi gore. Takođe, rezultati pokazuju da bi gotovo
60% ispitanika podstaklo svoju decu da napuse Srbiju.
Put kojim Srbija ide usmeren je ka EU, ali odgovor na to pitanje svakako zavisi od
toga kome je postavljeno, smatra Bugarski: „Srbija ide ka tome da postane razvijeno
društvo. Ono što nas onespokojava u čitavom procesu je način na koji putuje i
prevozno sredstvo kojim se ide. Očigledno je da sve stranke snose određenu
odgovronst jer nisu uspele da izgrade institucije kojim će se to i ostvariti. Danas smo
u situaciji da se institucije više razgrađuju nego što se grade. EU je učiteljica koja nam
daje zadatke, ocenjuje, testira i na kraju treba da dobijemo svedočanstvo, a mi ne
učimo zbog učiteljice, već zbog sebe. Razlog za pad podrške ulasku u uniju je to što
su se ljudi umaraju od polaganja ispita.“
Vlast potpuno potcenjuje institucije i jedan čovek ju je uzurpirao i u njoj se sve više
gubi, smatra Bakić: „To se vidi iz toga što je svakodnevno na televiziji gde se svađa
sa sobom. Institucije urušava onaj ko treba da ih gradi. Ni prethodna vlast nije radila
svoj posao i za vreme njih je urušeno pravosuđe. To se samo nastavilo. Skupština
danas služi za zasmejavanje, opozicija je slaba. Premijer voli da se okružuje ljudima
koje može da ucenjuje i to je poseban model njegovog vladanja. Ljudi sa kojima
sarađuje su nedovoljno inteligentni, dok su koalicioni partneri su ucenjeni.“
Ono što građani kažu u velikoj meri je filtrirano i da bismo razumeli šta oni misle,
moramo znati i kako se informišu, kaže Vukadinović: „Oni su posredovani političkim
i medijskim sistemom. Građani nemaju direktan pristup informacijama i informišu se
preko elektronskih medija, velikih televizija i tabloida. Imajući to na umu, mislim da
građani ispravnije misle od elita, ali su razočarani. Ispod svega toga je postratovska,
tranziciona i umorna Srbija. Praktično su se spojili oni koji podržavaju i protive se
ulasku Srbije u EU.“

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.