BETA

Kina koristi veštačku inteligenciju za preciznije predviđanje ekstremnih vremenskih prilika

Kina koristi veštačku inteligenciju za preciznije predviđanje ekstremnih vremenskih prilika


Tehnologija
| 23.08.2023

|
access_time
18:20

U vreme buma veštačke inteligencije (AI) u Kini, njena najnovija primena je u meteorologiji, gde se ta tehnologija koristi za poboljšanje preciznosti vremenske prognoze, koja postaje efikasniji mehanizam za suočavanje sa vremenskim nepogodama tokom leta sa toplotnim talasima, jakim pljuskovima i tajfunima.

U julu i avgustu ove godine, Šangajska laboratorija za veštačku inteligenciju testirala je svoj meteorološki model Fengvu kako bi unapredila usluge predviđanja i upozorenja za nadolazeće tajfune kao što su Talim, Doksuri i Hanun, navodi agencija Sinhua.

Proba je sprovedena u saradnji sa Kineskim nacionalnim meteorološkim centrom i Šangajskom meteorološkom službom.

Za tajfun Doksuri, daleko najjači tajfun koji je pogodio Kinu ovog leta, greška u predviđanju po modelu Fengvu, 24 časa pre udara, iznosila je 38,7 kilometara, što je znatno manje od greške Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (54,11 kilometara), ili američkih Nacionalnih centara za predviđanje životne sredine (54,98 kilometara).

Za tajfun Hanun, koji je prošle nedelje zahvatio delove severoistočne Kine, greška u predviđanju po modelu Fengvu, 48 sati pre udara, bila je 47,5 kilometara, dok je greška Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze bila 54,5, a američkih Nacionalnih centara 63,8 kilometara.

Fengvu model su aprila ove godine zajedno predstavili Šangajska laboratorija za veštačku inteligenciju, više kineskih univerziteta i istraživačkih institucija i Šangajska centralna meteorološka opservatorija.

Fengvu je globalni model srednjoročne vremenske prognoze zasnovan na multimodalnoj i multi-task tehnologiji dubokog učenja. Može da prognozira osnovne atmosferske varijable u visokoj rezoluciji više od 10 dana unapred, što je efikasnije od tradicionalnih modela.

Za razliku od tradicionalnih fizičkih modela koji se uglavnom pokreću na superkompjuterima, Fengvu modelu je potrebna samo jedna grafička procesorska jedinica za generisanje izrazito precizne globalne vremenske prognoze za narednih 10 dana, i to za 30 sekundi.

Prema istraživaču Šangajske laboratorije za veštačku inteligenciju, još ima mnogo prostora za poboljšanje u predviđanju vremena pomoću veštačke inteligencije. Na primer, trenutno je moguće predviđanje vremena za jednu gradsku četvrt, a postoji nada da će u budućnosti moći da se predvidi i za jednu ulicu.

Prema istraživačkoj grupi Fengvu, tehnologija veštačke inteligencije je poboljšala efikasnost vremenske prognoze, ali je vreme, zbog njegove prirode, i dalje teško tačno predvideti.

Model za predviđanje uz pomoć veštačke inteligencije može da dopuni tradicionalne fizičke modele u budućnosti i da pruži tačnije informacije o vremenskoj prognozi za poljoprivredu, šumarstvo, stočarstvo, ribolov, vazduhoplovstvo, navigaciju i javnu bezbednost.

On će takođe primeniti tehnologiju veštačke inteligencije na širi spektar naučnih istraživanja Zemlje u oblasti životne sredine, astronomije, geologije i drugim, što treba da doprinese prevenciji i smanjenju katastrofa i energetskoj bezbednosti.

Prema Svetskoj meteorološkoj organizaciji, efektivnost globalne srednjoročne vremenske prognoze može se poboljšati samo za jedan dan na svakih 10 godina. Očekuje se da će metode predviđanja uz pomoć veštačke inteligencije, zasnovane na podacima, biti izuzetno precizne, uz niže troškove.

Pangu veder je još jedan model koji je razvila Kina i on se koristi za tačne vremenske prognoze. Nalazi istraživačkog tima za model Pangu veder iz Huavej klauda objavljeni su u časopisu Nejčur (Nature) u julu, pod naslovom “Tačna srednjoročna globalna vremenska prognoza sa 3D neuronskim mrežama”.

Tim je predložio 3D neuronsku mrežu prilagođenu koordinatnom sistemu Zemlje za obradu složenih 3D meteoroloških podataka. Ta vremenska prognoza uključuje informacije o vlažnosti, brzini vetra, temperaturi i pritisku na nivou mora, koji su ključni za predviđanje razvoja vremenskih sistema, olujnih tragova, kvaliteta vazduha i vremenskih obrazaca.

Prema kompaniji Huavej, tačnost predviđanja Pangu modela od jednog sata do sedam dana unapred premašila je tačnost predviđanja nekih meteoroloških centara u Evropi i SAD u istom vremenskom periodu.

Pangu model je dostupan na sajtu Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze, gde se besplatno može videti globalna vremenska prognoza za narednih 10 dana.

Prema Centralnoj meteorološkoj opservatoriji Kine, Pangu model je pokazao dobre performanse u predviđanju putanje tajfuna Mavar u maju i korišćen je u predviđanju putanje tajfuna Doksuri ovog meseca.

Centralna meteorološka opservatorija Kine saopštila je da će nastaviti da jača primenu tehnologije veštačke inteligencije u praćenju i predviđanju kretanja tajfuna, i da će blisko sarađivati sa univerzitetima i istraživačkim institucijama radi inovativne pomoći za globalno praćenje tajfuna, precizno predviđanje i pružanje usluga visokog kvaliteta.

Teme