BETA

Naučni savet EPS-a: Treba povući predlog Nacionalnog energetskog i klimatskog plana

Naučni savet EPS-a: Treba povući predlog Nacionalnog energetskog i klimatskog plana


Zelena Srbija
| Izvor: Beta
| 31.07.2023

|
access_time
18:45

Naučni savet Elektroprivrede Srbije (EPS) zatražio je od ministarstva rudarstva i energetike da povuče predlog Nacionalnog energetskog i klimatskog plana (INEKP) Srbije za period do 2030, sa vizijom do 2050. godine, obajavio je Insajder.

U dopisu minstarstvu navedene su primedbe i sugestije Saveta na nacrt predloženog INEKP-a, koji vlada Srbije namerava da usvoji u vidu uredbe.

“Naše analize ukazuju da načelna zalaganja INEКP za dekarbonizaciju nisu praćena ostvarivim koracima
implementacije, da su rešenja koja INEКP predviđa radi dostizanja klimatske neutralnosti nepotkrepljena i bez čvrste finansijske osnove, da su implicitno uključene tehnologije čija bi primena dovela do novih, ozbiljnih i još neistraženih
oblika ugrožavanja životne sredine”, ukazao je Naučni savet EPS-a.

Istaknuto je da bi neodgovarajuće procene i nedoslednosti u izboru zamenskih izvora dovele u pitanje sigurnost i dostupnost napajanja, da bi tehničke, finansijske i kadrovske posledice dovele u pitanje energetsku nezavisnost zemlje, te da bi posledice primene INEКP u sadašnjoj formi ubrzale proces promene vlasništva i oduzimanja ključnih postrojenja i preduzeća iz ruku građana Srbije.

“Tekst predloga INEКP sadrži brojne propuste i nedostatke. Postoje brojne numeričke greške u iskazu procenjenih troškova, kao i brojne nejasne i neprecizne formulacije koje onemogućuju implementaciju”, smatra Savet koji je naveo da je proučio obe verzije predloga INEКP, na srpskom i engleskom jeziku.

Nameće se zaključak, kako su ocenili, da je tekst izrađen najpre na engleskom jeziku, radi dostavljanja Sekretarijatu Energetske zajednice, te da je potom, za potrebe javne rasprave, urađen njegov prevod na srpski koji je bez neophodne provere pušten u javnu raspravu.

“Mišljenja smo da bi redosled koraka morao biti obrnut, usklađivanje predloga sa interesima građana Republike Srbije moralo bi prethoditi suočavanju sa stranim partnerima”, naveo je Savet i dodao da je nedorađenost i nepripremljenost ovog vrlo važnog dokumenta još jedan razlog za njegovo povlačenje iz procedure, kako bi se izbegle značajne negativne posledice.

Članovi Saveta su ukazali da se, za razliku od dosadašnjih energetskih tranzicija koje su se odvijale pod okriljem kompetentne i kvalifikovane domaće struke, tekuća tranzicija sprovodi pod pritiskom domaćih i stranih faktora čiji se interesi u znatnoj meri razlikuju od interesa građana Srbije.

“Stoga ona ne može biti u skladu za dugoročnim ciljevima razvoja energetike u Srbiji, već se radi o iznuđenom i po pravilu skupom i neodgovarajućem rešenju koje narušava načelo pravedne tranzicije”, naveo je Savet u dopisu ministarstvu rudarstva i energetike.

Dopis su podržala su 33 člana Naučnog saveta i nije bilo glasova protiv.

Teme