BETA

Odluka o indigenskom zemljištu u Brazilu

Odluka o indigenskom zemljištu u Brazilu


Svet
| 21.09.2023

|
access_time
09:25

Indigenski narodi u Brazilu obuhvataju veliki broj različitih etničkih grupa koje su naseljavale današnju Braziliju još pre dolaska Evropljana oko 1500. godine. Slično Kristoforu Kolumbu, koji je mislio da je stigao do Istoka Indije, prvi portugalski istraživači nazvali su ove ljude “indios” (Indijanci), ime koje se i danas koristi.

U vreme prvih evropskih istraživanja, indigenski narodi su tradicionalno bili polu-nomadska plemena koja su živela od lova, ribolova i poljoprivrede. Mnoga od oko 2000 plemena koja su postojala su nestala s dolaskom Evropljana, dok su mnoga druga bila asimilovana u brazilsku populaciju.

Indigensko stanovništvo je doživelo masovno smanjenje broja stanovnika tokom kolonizacije Amerika od strane Španaca, prelazeći sa prekolumbijskog broja koji se merio u milionima na minimum od oko 100.000 ljudi tokom 1980-ih. Ovo je verovatno jedan od najvećih genocida u istoriji čovečanstva. Mnoga preživela plemena su promenila svoj način života kako bi preživela, trgujući sa kolonijalnim društvima ili se asimilujući u gradske populacije evropskog porekla. Uprkos decenijama kontakta sa kolonijalnim društvom, većina njih je uspela da zadrži svoj jezik i način života. Neke grupe su se potpuno izolovale i povukle u udaljene regione Amazonije i dalje izbegavaju svaki kontakt sa spoljnim svetom.

Na fotografijama vidimo pripadnike indigenskog naroda iz plemena Kajapo, kako gledaju na velikom televizijskom ekranu dok se Vrhovni sud sprema da odluči hoće li povući ili podržati odluku o zakonitosti granica za ogromna indigenska područja i hoće li indijeni moći ostvariti svoje pravo na prisustvo na nekim zaštićenim područjima, u Braziliji.

Odluka o indigenskom zemljištu u Brazilu

Odluka o indigenskom zemljištu u Brazilu

Odluka o indigenskom zemljištu u Brazilu

Odluka o indigenskom zemljištu u Brazilu

Odluka o indigenskom zemljištu u Brazilu

Odluka o indigenskom zemljištu u Brazilu

Odluka o indigenskom zemljištu u Brazilu

Teme