BETA

PKS: ESG standardi – novo poglavlje u društveno odgovornom poslovanju

PKS: ESG standardi – novo poglavlje u društveno odgovornom poslovanju


Zelena Srbija
| Izvor: Beta
| 26.09.2023

|
access_time
15:40

Foto: PKS/Goran Zlatkovic

Usvajanje i primena ESG standarda u kompanijama, koji se odnosi na uticaj koji imaju na životnu sredinu, društveno okruženje, kao i način upravlja, nameću se kao imperativ za održivo i društveno odgovorno poslovanje i upravljanje, kreiranje strategije dekarbonizacije, kao i primenu zelenih tehnologija i cirkularne ekonomije, poruka je konferencije “ESG u poslovanju i finansijama: Izazovi i mogućnosti u Srbiji”, koja je održana danas u Privrednoj komori Srbije (PKS).

“Fokusiraćemo se na značaj ESG standarda kako bismo podstakli kompanije i institucije da revidiraju svoje poslovne modele i strategije i blagovremeno uspostave mrežu stručnjaka u ovoj oblasti koja će doprineti razmeni znanja i iskustva u razumevanju ESG procesa i njegovih implikacija na finansijski i industrijski sektor”, izjavila je, otvarajući konferenciju, sekretar Udruženja finansijskih institucija PKS Katarina Ocokoljić.

Direktorka Udruženje italijanskih industrijalaca – Konfindustrije Srbija Irena Brajović ocenila je da ESG predstavlja novo poglavlje u razvoju poslovanja, u kojem su održivost i etika jednako važni kao i profit.

“Rast ESG investicija odražava rastuću svest o važnosti novog, inkluzivnijeg modela razvoja. Predstavlja promenu paradigme u svetu investicija, od čisto finansijske vizije ka holističkoj koja razmatra uticaj organizacije u većem obimu. Kompanija koja prati ove standarde može imati bolju reputaciju, dugoročno uštedeti novac i privući više kupaca i investitora”, rekla je Brajović.

Partner u Deloitte Advisory Damir Vukotić smatra da se privreda trenutno nalazi na svojevrsnoj raskrsnici, jer je sveobuhvatno usvajanje ESG standarda podstaknuto promenama u potrošačkim navikama, među investitorima koji razmišljaju unapred i okrenuti su savremenim tehnologijama, posvećeni zaposlenima i efikasnom korporativnom upravljanju.

“To je poziv na prelazak na cirkularne modele poslovanja, generisanje zelenih prihoda, ali pokazuje i primer liderstva. Deloitte je posvećen ovoj transformaciji i smatramo sebe kao jednim od predvodnika ove transformacije”, zaključio je Vukotić.

Ambasador Italije u Srbiji Luka Gori izjavio je da italijanske institucije i kompanije, kao i srpske, sve se više posmatraju kroz ekološki i društveni uticaj njihovog poslovanja.

“Zaista postoje izazovi, ali oni takođe predstavljaju mogućnosti za inovacije i održivi razvoj. Integrisanje ESG principa u poslovanje može pomoći kompanijama ne samo da ublaže rizike, već i da pristupe novim tržištima, privuku odgovorne investitore i obezbede svoju poziciju. Inovacija predstavlja glavni faktor u poboljšanju performansi, a zajedno sa PKS radimo na pripremi Innovation Foruma Italija – Srbija, koji će biti održan u decembru u Beogradu”, najavio je Gori.

Govoreći o tome šta na ovom planu preduzima Ministarstvo rudarstva i eneregtike, pomoćnica ministra Maja Vukadinović, navela je da je zelena tranzicija realnost i podsetila da je Srbije potpisali Pariski sporazum za klimatske promene, kao i Sofijsku deklaraciju.

Zbog toga se, naglasila je ona, mora imati u vidu da je “razvoj zelene energije u energetskom miksu deo je šireg sistema kome moramo posvetiti posebnu pažnju”.

“Radimo na izradi niza strateških dokumenata, a to su pre svega integrisani i nacionalni klimatski plan kao i nova strategije razvoja energetike kojima ćemo definisati ciljeve do 2050. godine, pre svega u oblasti obnovljivih izvora energije, povećanja energetske efikasnosti ali i smanjenja emisije štetnih gasova”, rekla je ona.

Prisutnima se obratio i direktor Direkcije za održivi razvoj u DDOR osiguranju Leo Pandžić, dela Unipol grupe, koji je i prvi dobitnik novoustanovljene nagrade “Franco Delneri” za izvrsnost iskazanu u ESG kategoriji standarda poslovanja, navodeći da industrija osiguranja ima jednu od ključnih uloga u privredi i integraciji ESG okvira u poslovne strategije i korporativnu kulturu.

“Moramo biti pragmatični i učiniti da zelena tranzicija bude održiva i sa ekonomske tačke gledišta”, dodao je Pandžić.

Kako je istaknuto, konferencija je organizovana sa ciljem podizanja svesti o ključnim pitanjima održivosti, društvene odgovornosti i upravljanja.

Na skupu su prisustvovali i predstavnici Evropske banke za obnovu i razvoj, Evropske investicione banke, poslovnih banaka, kao i kompanija koje integrišu ESG kriterijume u svoje poslovanje i investicione odluke: Microsoft, Hemofarm, Henkel, Risalta, Energetik, RINA.

Konferenciju su organizovali Udruženje italijanskih industrijalaca – Konfindustrija Srbija, u partnerstvu sa PKS.

Teme