BETA

SRS: Neophodan zakon o legalizaciji, predložena rešenja o ozakonjenju objekata problematična

SRS: Neophodan zakon o legalizaciji, predložena rešenja o ozakonjenju objekata problematična


Politika
| 18.07.2023

|
access_time
12:40

Srpska radikalna stranka (SRS) ocenila je danas da je neophodno hitno donošenje Zakona o legalizaciji i ocenila da Predlog zakona o dopunama Zakona o ozakonjenju objekata, koji je na sutrašnjem vanrednom zasedanju Skupštine srbije, neće rešiti problem objekata izgrađenih bez građevinske dozvole.

“Generalni stav SRS je da se hitno donese zakon koji bi na krajnje pojednostavljen način i uz minimalnu novčanu nadoknadu omogućio izdavanje građevinskih dozvola za sve objekte koji su izgrađeni bez građevinskih dozvola”, naveli su radikali u saopšenju.

Kako su naveli, “Predlog da se objekti bez građevinskih dozvola mogu priključiti na elektroenergetsku, gasnu ili mrežu daljinskog grejanja, vodovoda i kanalizacije je dobar i srpski radikali su se oduvek za to zalagali”.

Ali, kako su naveli, “problem je što će ova odredba zakona biti neprimenjiva zato što se zahtev za priključak podnosi organu za ozakonjenje u roku od 30 dana od stupanja na snagu zakona”.

“Neozbiljno je očekivati od organa zaduženih za ozakonjenje da će biti ažurni u vezi sa priključcima kada se zna da za dvadesetak godina nisu rešili ni deset posto zahteva za legalizaciju, kao što je neozbiljno očekivati da će svi zainteresovani biti u mogućnosti da podnesu zahtev u predloženom roku, s obzirom na činjenicu da se usvajanje Predloga zakona očekuje krajem jula ili početkom avgusta”, saopštila je SRS.

Ta stranka je predložila “nadležnom odboru da amandmanom utvrdi da se zahtev za priključenje objekta bez građevinske dozvole podnosi nadležnom javnom komunalnom preduzeću, a da se rok za podnošenje zahteva produži do kraja tekuće godine”.

Takode je predložila da se “briše član 26 važećeg zakona koji propisuje da će se rušiti svi objekti bez građevinske dozvole, ako tu dozvolu ne dobiju do novembra ove godine”.

Teme