BETA

SRS: Zakon o planiranju i izgradnji biće novi izvor korupcije, povući ga iz procedure

SRS: Zakon o planiranju i izgradnji biće novi izvor korupcije, povući ga iz procedure


Politika
| 19.07.2023

|
access_time
13:55

Srpska radikalna stranka (SRS) saopštila je danas da će predloženi izmenjeni Zakon o planiranju i izgradnji biti novi izvor korupcije i traže njegovo povlačenje iz procedure.

Kako je istaknuto, Zakon o planiranju i izgradnji trebalo bi da bude pravni osnov za potpuno uređenje ove oblasti, pre svega stvaranje uslova za izdavanje građevinskih dozvola za objekte koji su građeni bez dozvole, pravičnu eksproprijaciju, suzbijanje urbanističkog haosa i građevinske mafije, ali Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, “ne ispunjava uslove za svoju osnovnu funkciju”.

“Ovaj zakon dodatno će komplikovati postupak eksproprijacije kod izgradnje linijskih infrastrukturnih objekata jer propisuje da će se naknada za eksproprisano zemljište za koje se izvrši prenamena iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište isplaćivati kao naknada za poljoprivredno zemljište, koja je višestruko niža”, navedeno je u saopštenju.

Istaknuto je i da je predlog za pretvaranje prava korišćenja na građevinskom zemljištu u pravo svojine bez naknade neprecizan i da će biti novi izvor korupcije u građevinskoj oblasti.

“Činjenica je da za veliki broj građevinskih parcela nije izvršena parcelacija, pa se dešava da je objekat od 500 metara kvadratnih izgrađen na parceli od nekoliko hektara i vlasnik tog objekta će bez naknade dobiti u vlasništvo celu parcelu. U obrazloženju Predloga zakona navodi se da će se na ovaj način izgraditi 15 miliona kvadratnih metara objekata”, navedeno je u saopštenju.

Iz SRS pitaju zašto se te parcele ne prodaju na javnom konkursu, zašto se na delu tih parcela ne izgrade parkovi ili parking mesta i zašto se pre ove odluke nije izvršila parcelacija i preparcelacija svih građevinskih parcela.

“Odgovor je u formiranju Agencije za prostorno planiranje koja će vršiti javna ovlašćenja u skladu sa ovim zakonom, a to znači, između ostalog, uspostavljanje i evidenciju građevinskih industrijskih zona, što je isključivo posao nadležnog ministarstva”, piše u sopštenju.

U SRS smatraju da će novoformirana agencija biti “novi izvor korupcije, s obzirom da je zakonom propisano da će se finansirati, između ostalog, donacijama, prilozima i sponzorstvima domaćih i stranih pravnih lica”.

“Stav SRS je da Vlada Srbije treba da povuče iz procedure ovaj izuzetno loš i štetan predlog zakona i da se konačno ozbiljno pristupi izradi novog teksta koji bi u potpunosti ispunjavao ulogu Zakona o planiranju i izgradnji”, saopštila je SRS.

Teme