BETA

Vlada zakonom reguliše bolju sistematiku i preglednost nacionalnog DNK registra

Vlada zakonom reguliše bolju sistematiku i preglednost nacionalnog DNK registra


Politika
| 31.08.2023

|
access_time
19:35

Vlada Srbije usvojila je danas na sednici Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnom DNK registru, kojim se otklanjaju uočeni nedostaci u primeni Zakona i izvršavaju obaveze Republike Srbije iz presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu “Jovanović protiv Srbije”.

Ključne izmene tiču se preciziranja baza DNK profila u Registru, odnosno njihovih zbirki koje će obezbediti bolju sistematiku i preglednost nacionalnog DNK registra i adekvatno razvrstavanje podataka prema kategorijama lica u krivičnom postupku (osumnjičeni, optuženi, osuđeni i oštećeni), što predstavlja i dodatno usklađivanje sa propisima koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti.

Takođe, izmenjena rešenja preciziraju svrhu obrade podataka u nacionalnom DNK registru i rokove za čuvanje podataka, čime se omogućava ostvarivanje Ustavom garantovanih prava na privatnost i zaštitu podataka o ličnosti.

Formira se i nova baza DNK profila, koji su utvrđeni u postupcima za utvrđivanje činjenica o statusu novorođene dece (sa tri zbirke), za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta ili zdravstvenih ustanova u zemlji.

Takva baza se formira zbog obaveza koje proizilaze iz Zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji, kako bi se izvršila obaveza naše zemlje iz presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu “Jovanović protiv Srbije”.

Izmenama Zakona formiraju se i dve nove zbirke DNK profila koje se odnose na DNK profile lica utvrđene u postupcima sprečavanja i zaštite od pretnji nacionalnoj i javnoj bezbednosti (“potencijalni teroristi”) u kontekstu borbe protiv terorizma.

Uvodi se i obaveza akreditacije za DNK laboratorije koje po naredbi suda veštače u krivičnom postupku, u skladu sa odgovarajućim međunarodnim standardom i u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Akreditacija ovih laboratorija doprinela bi većoj preciznosti, odnosno tačnosti podataka koji se koriste kao dokaz u krivičnom postupku i unose u nacionalni DNK Registar.

Istovremeno, akreditacija DNK laboratorija u skladu je sa preporukama evropskih eksperata i Evropske mreže forenzičkih instituta – ENFSI.

Teme