BETA

Dobit NIS-a za prvih šest meseci 69 odsto manja nego godinu ranije

Dobit NIS-a za prvih šest meseci 69 odsto manja nego godinu ranije

Najveći uticaj na pad dobiti ima pad cena nafte i naftnih derivata u svetu.

Prosečna cena nafte tipa Brent u prvih pola godine bila je 79,8 dolara za barel, što je 26 odsto manje u poređenju sa prosečnom cenom u istom periodu prošle godine.

Obračunate obaveze NIS grupe po osnovu javnih prihoda u prvom polugodištu ove godine su 107 milijardi dinara, a ukupna zaduženost prema bankama smanjena je šest odsto u poređenju sa polovinom prošle godine i iznosi 553 miliona evra.

Ukupan obim proizvodnje nafte i gasa iznosi 571.000 uslovnih tona, dok je u Rafineriji nafte Pančevo prerađeno 1,976 miliona tona sirove nafte i poluproizvoda.

Generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev je rekao da je zadovoljan ostavrenim rezultatima u prvom polugodištu 2023. godine jer su ispunjeni prioriteti, očuvana je stabilnost na tržištu, realizovane značajne investicije i postignuti dobri finansijski i operativni rezultati.

“S velikim ambicijama ulazimo u razvoj petrohemijskog kompleksa. Takođe, ostajemo pouzdani izvor prihoda za naše akcionare i ove godine isplatićemo rekordan iznos dividendi – više od 23 milijarde dinara”, rekao je Tjurdenjev.

U razvoj NIS-a investirano je 11,6 milijardi dinara, što je 52 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Najviše je uloženo u istraživanja i proizvodnju nafte i gasa, i u dalje povećanje efikasnosti prerade u Rafineriji nafte Pančevo i nastavak modernizacije maloprodajne mreže.

U skladu s Ugovorom o strateškom partnerstvu države Srbije, kompanije NIS i HIP Petrohemije, 9. juna 2023. godine je, kako je navedeno, potpisan dokument o zatvaranju Ugovora o strateškom partnerstvu iz decembra 2021. godine.