BETA

Filozofski fakultet: Nismo dužni da se izjašnjavamo o stavovima zaposlenih

Filozofski fakultet: Nismo dužni da se izjašnjavamo o stavovima zaposlenih

Filozofski fakultet u Beogradu saopštio je danas da nije dužan da se izjašnjava o stavovima zaposlenih koji su izneti u lično ime, van radnog mesta i u svojstvu građanina.

Kako prenosi televizija N1, na taj način je fakultet, u saopštenju koje je potpisao dekan Danijel Sinani, odgovorio na zahtev Ministarstva prosvete da se izjasni u vezi sa izjavama profesora te visokoobrazovne ustanove Jova Bakića.

U saopštenju je naglašeno i da zahtev ministarstva predstavlja pritisak na fakultet uz konstataciju da se “krše osnovna načela savremene demokratske države”.

“Zahtev da se organi Fakulteta izjasne o izjavi zaposlenog, datoj van radnog mesta i u svojstrvu građanina, bio bi u suprotnosti sa osnovnim načelima savremene demokratske države zasnovane na vladavini prava i predstavljao bi neprimeren pritisak na visokoobrazovnu ustanovu čija je autonomija garantovana Ustavom”, dodaje se.

“Pravna, ali i moralna, odgovornost za javno iznetu reč je individualna i subjektivna, a ne kolektivna i objektivna. Fakultet nema pravo, niti nameru, da utvrđuje da li je izjavom zaposlenog, koja nije vezana za njegov radnopravni status, povređen određeni zakon ili drugi propis, nije pozvan da takve izjave ocenjuje i o njima sudi i ne sme da protivzakonito zadire u ličnu sferu pojedinca”, dodaje se saopštenju.

Sa Filozofskog fakulteta su podsetili na autonomiju Univerziteta, kao i da visokoškolske i naučne ustanove samostalno odlučuju o svome uređenju i radu, u skladu sa zakonom.

“Zakon o visokom obrazovanju utvrđuje da se delatnost visokog obrazovanja zasniva, između ostalog, na principu autonomije”, piše u odgovoru Filozofskog fakulteta Ministarstvu prosvete.